ort alanya centrum platz alanya centruma mevki alanya centrum
m2 30 m2 30 m2 30
bauerlaubnis  ja build yes inşaatizni var
bau %  -- build  % -- inşaat% --
wasser  ja water yes su evet
strom  ja electric yes elektrik evet
weg  ja way yes yol evet
blick  asfalt panorama asfalt manzara asfalt
stadt weit centrum city fair centrum şehremesafe şehir merkezi
bau jahre 18 buildyear 18 yapım yılı 18