ort bademagacı platz bademagacı mevki bademagacı
m2 430 m2 430 m2 430
bauerlaubnis  ja build yes inşaatizni var
bau %  %20 build  % %20 inşaat% %20
wasser  ja water yes su var
strom  ja electric yes elektrik var
weg  ja way yes yol var
blick  meer,berg panorama sea,mountain manzara deniz,dağ
stadt weit 20km city fair 20km şehremesafe 20km