ort özvadiyaylası alanya platz özvadiyaylası alanya mevki özvadiyaylası alanya
m2 1000 m2 1000 m2 1000
bauerlaubnis  ja build yes inşaatizni var
bau %  %5 build  % %5 inşaat% %5
wasser  ja water yes su var
strom  nein electric no elektrik yok
weg  ja(neben asfalt) way yes(near asfalt) yol var(yola sıfır)
blick  berg panorama mountain manzara dağ
stadt weit 50km city fair 50km şehremesafe 50km